Co to jest wartość WIBOR?

Wiele z osób, starających się o kredyt w banku, spotyka się z tym pojęciem. I wtedy właśnie pojawia się problem, gdyż dla przeciętnego zjadacza chleba, jest ono pojęciem zupełnie abstrakcyjnym, pomimo, że w dzisiejszych czasach, już prawie każdy człowiek „żyje na kredyt”.

Tymczasem WIBOR, to nic innego, jak wysokość kredytowej stopy procentowej, czyli wysokość oprocentowania kredytu, która dotyczy polskiego rynku bankowego. Wartość WIBOR ustalana jest każdego dnia roboczego, poprzez zebranie, przez ACI – Stowarzyszenie Dealerów, ofert zebranych wśród szesnastu polskich banków. Po ogłoszeniu wartości WIBORu, banki zawierające pomiędzy sobą transakcje zobowiązane są do tego, aby wysokość stawek tych transakcji nie była niższa od ogłoszonych w danym dniu, zawartych właśnie w wartości WIBOR. A co w tym wszystkim jest ważne dla przeciętnego Polaka? Wcale nie musimy znać codziennej wartości WIBOR, ale warto wiedzieć, że ma ona bezpośrednie przełożenie na stopę oprocentowania naszego kredytu i w każdym banku, może być uwzględniana inna wartość, gdyż jedynym zobowiązaniem dla banków jest niezaniżanie tej wartości. Dlatego właśnie, wielu z nas, porównując oferty kredytowe różnych banków, spotyka się z różnymi wysokościami WIBOR, tym bardziej, że banki dodają do nich jeszcze swoją własną marżę, zazwyczaj od 2 do 3%. Warto też wiedzieć, że stopa WIBOR jest przeliczana na różne okresy czasu, liczone w różnej wartości miesięcznej, np. 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 i 9. Zdarzają się również okresy tygodniowe i roczne a wybór ich obowiązywania zależy od indywidualnej decyzji danego banku. Wysokość stopy WIBOR jest wyznacznikiem na podstawie, którego jedne banki udzielają pożyczek drugim bankom, lecz ma to również przełożenie na każdy inny produkt bankowy przeznaczony do sprzedaży osobom prywatnym lub firmom zewnętrznym.

Zostaw komentarz