PKO BP Pożyczka Hipoteczna

Pożyczka hipoteczna PKO BP przeznaczona jest dla klientów indywidualnych posiadających zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty pożyczki i odsetek. Pożyczka jest udzielana do kwoty stanowiącej 60% wartości nieruchomości będącej jej zabezpieczeniem. Pożyczka udzielana jest w złotych polskich. Spłatę pożyczki można rozłożyć na 20 lat. Każdy, kto zaciąga pożyczkę hipoteczną może wybrać, w jakich ratach chce ją spłacać: w ratach malejących, w ratach równych. Pożyczka hipoteczna wypłacana jest jednorazowo albo w transzach w formie bezgotówkowej.

PKO BP pożyczka hipoteczna – zalety

– możliwość uzyskania pożyczki do 60% wartości nieruchomości;
– raty równe lub malejące, z możliwością zmiany formuły;
– dowolna minimalna kwota pożyczki;
– okres kredytowania do 20 lat;
– zawieszenia spłaty kapitału do 2 miesięcy (jednorazowo w okresie kredytowania);
– brak wymogu odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w CBDKG;
– nieskomplikowane procedura w oddziałach PKO – sprawdź listę.

ZAPYTAJ O POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

Jak najszybciej otrzymać pożyczkę hipoteczną w PKO BP?

Aby otrzymać pożyczkę hipoteczną w PKO BP, w możliwie szybkim terminie, rekomendujemy kontakt z ekspertem finansowym Expander. Bezpłatna i profesjonalna pomoc pośrednika kredytu hipotecznego to gwarancja poprawności i kompletności składanego wniosku o pożyczkę hipoteczną w PKO Banku Polskim.