Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego?

Pośrednictwem kredytów hipotecznych mogą zajmować się zarówno pośrednicy, jak i ich agenci, co reguluje ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 22. lipca 2017 roku.

Pośrednicy dzielą się na pośredników kredytu hipotecznego, którzy obsługują co najmniej połowę liczby kredytodawców hipotecznych funkcjonujących na rynku, a także na pośredników powiązanych, czyli takich, którzy działają na rzecz jednego lub kilku kredytobiorców. Oprócz tego na zlecenie pośredników kredytu hipotecznego mogą działać agenci posiadający własną działalność gospodarczą.

Jakie wymogi trzeba spełniać?

Aby móc zostać pośrednikiem lub agentem kredytu hipotecznego, trzeba spełniać określone wymogi. Po pierwsze należy zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego albo posiadać tytuł magistra z prawa lub ekonomii. Gdy spełnimy ten warunek, następnie możemy starać się o zezwolenie, które jest wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, po tym jak je uzyskamy zostaniemy wpisani do Rejestru Pośredników Kredytowych. W tym celu wystarczy złożyć wniosek o wydane zezwolenia, na tej podstawie KNF dokonuje wpisu do rejestru.

Jakie poniesiemy koszty?

Koszty związane ze staraniem się o status pośrednika kredytu hipotecznego nie są wysokie. Trzeba będzie uiścić opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwo hipotecznego – 616 złotych. Jeżeli chodzi o pośrednika powiązanego, który działa wyłącznie na rzecz jednego kredytobiorcy, może prowadzić działalność bez specjalnego zezwolenia i nie podlega opłacie skarbowej. W tym wypadku to kredytobiorca ma obowiązek złożyć wniosek o dokonanie wpisu danego pośrednika do rejestru. Opłaty skarbowej nie pokrywają również agenci.

Szkolenia raz na 3 lata

Gdy posiadamy status pośrednika hipotecznego powiązanego, będziemy zmuszeni wraz ze swoim personelem oraz agentami przejść szkolenie dotyczące oferowania, opracowywania, zawierania umów o kredyt hipoteczny, doradztwa kredytowego oraz świadczenia usług. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, należy go przejść przynajmniej raz na trzy lata.

To też może Cię zainteresować:
Najtańszy kredyt gotówkowy grudzień 2023
Najlepsze konto osobiste grudzień 2023
Najwyżej oprocentowana lokata grudzień 2023
Nowe chwilówki online grudzień 2023

Zostaw komentarz