Tak, w Polsce kredyt hipoteczny może zaciągnąć tylko jeden z małżonków. Banki zazwyczaj wymagają, aby obie osoby były współwłaścicielami nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu. W przypadku, gdy jeden z małżonków jest jedynym właścicielem nieruchomości, drugi może wyrazić zgodę na zabezpieczenie swojego wkładu w nieruchomość.