W większości krajów, w tym w Polsce, kredyt hipoteczny jest udzielany na nieruchomość, która jest współwłasnością obojga małżonków, niezależnie od tego, kto go będzie spłacać. W takim przypadku bank wymaga zgody obu małżonków na udzielenie kredytu.

Jeśli nieruchomość jest własnością tylko jednego z małżonków, wtedy taki małżonek może wziąć kredyt hipoteczny bez zgody drugiego. Jednak, jeśli nieruchomość jest współwłasnością obojga małżonków, to bank wymaga zgody obu małżonków na udzielenie kredytu hipotecznego.

Warto pamiętać, że kredyt hipoteczny jest poważnym zobowiązaniem finansowym i jego spłata może mieć wpływ na finanse rodziny, dlatego przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu warto dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw oraz porozmawiać z małżonkiem o planowanej decyzji.