Tak, dwie osoby obce mogą wspólnie wystąpić o kredyt hipoteczny. Jednak banki zazwyczaj wymagają, aby wszyscy wnioskodawcy byli właścicielami nieruchomości, na którą udzielany jest kredyt. Dodatkowo, bank może wymagać od wnioskodawców dokumentów potwierdzających zdolność kredytową i informacji na temat nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.