Otrzymanie kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od zdolności kredytowej, którą wylicza bank na podstawie dochodu i wydatków kredytobiorcy. W Polsce banki różnie określają minimalny dochód, jaki jest potrzebny do uzyskania kredytu hipotecznego, ale zazwyczaj wynosi on około 1 000 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Jednakże, aby otrzymać kredyt hipoteczny na wyższą kwotę, wynagrodzenie powinno wynosić co najmniej około 3 800 zł netto na miesiąc. Ostateczna kwota, jaką będzie mógł otrzymać kredytobiorca, będzie zależna od zdolności kredytowej oraz wielu innych czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, wykształcenie, stan cywilny czy posiadane zobowiązania.

Warto zauważyć, że banki zwykle nie udzielają kredytów hipotecznych osobom bez stałego i potwierdzonego źródła dochodu. Może to być np. umowa o pracę na czas nieokreślony lub emerytura. Ponadto, zdolność kredytowa jest obliczana w oparciu o szereg innych czynników, takich jak wydatki na życie, zobowiązania finansowe oraz wysokość wkładu własnego, który w Polsce wynosi zwykle 20% lub więcej.

Należy pamiętać, że każdy bank może mieć nieco inny sposób wyliczania zdolności kredytowej, dlatego warto skorzystać z internetowych kalkulatorów lub skonsultować się z doradcą finansowym. Ostatecznie, decyzja o przyznaniu kredytu zawsze zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i polityki banku.