Odwrócony kredyt hipoteczny to forma wsparcia finansowego dla seniorów, która polega na sprzedaży swojego domu lub mieszkania bankowi w zamian za comiesięczne wypłaty przez określony czas. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego senior nie musi opuszczać swojego mieszkania, ponieważ wciąż pozostaje ono jego własnością. Po śmierci seniora lub w momencie, gdy nie będzie on już mógł zamieszkiwać w swoim mieszkaniu, bank odzyska swoją własność i sprzeda ją, aby uzyskać zwrot kosztów związanych z udzieleniem kredytu.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego w późniejszym wieku, ale nie chcą opuszczać swojego mieszkania. Jednak jest to forma wsparcia finansowego, która wiąże się z pewnymi ryzykami i powinno się dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw, zanim podejmie się decyzję o skorzystaniu z tej formy wsparcia.