Nieważny dowód osobisty, a kredyt

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość, którego obowiązek posiadania jest określony ustawowo. Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia powinna taki dowód posiadać. Ustawodawca określił również , kto jeszcze może zgłosić wniosek o wydani dowodu i w jakich okolicznościach, a także określił m. in skutki jego nieważności.

Dowody osobiste wydawane są zwykle na okres 10 lat, wyjątkiem są dzieci, których dowody osobiste maja termin ważności 5-letni. Te dokumenty, których termin ważności nie upłynął, nie wymagają wymiany – są ważne do końca oznaczonego okresu i nie ma potrzeby ich wymiany.

Bank weryfikuje dane kredytobiorcy

Przed podjęciem decyzji kredytowej bank musi wiedzieć, kim jest potencjalny kredytobiorca. Dlatego tak trudno uzyskać kredyt bez dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego nasze dane osobowe. Banki zwykle żądają okazania dowodu osobistego – dla obywatela Rzeczpospolitej Polskiej on stanowi dokument podstawowy. Zatem jeśli kończy się termin ważności naszego dokumentu należy złożyć wniosek o wydanie nowego. Zwykle na 30 dni przed datą ważności obecnego dowodu. Nieprzestrzeganie terminów, brak aktualnego dowodu podlega karze grzywny, lub ograniczenia wolności.

Z obserwacji ryku wynika, że banki nie eliminują wniosków o kredyt osób, które nie mają ważnego dowodu osobistego. Nawet częściej to banki, niż firmy pożyczkowe udzielają pożyczek w oparciu o inny dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem (paszport, czy prawo jazdy). Jednak większe banki wymagają wymiany dokumentu i przedstawienia go przed przyznaniem kredytu. Wraz ze zmianami w dowodach osobistych, obowiązującymi od marca 2015 roku, gdzie w dokumencie nie umieszcza się adresu zameldowania, pojawia się problem w wielu bankach, związany z ewentualnym postępowaniem egzekucyjnym (doręczeniem korespondencji itp.), w razie braku wpłat wyznaczonych rat przez klientów banku. Jednak przyjęto zasadę, że adres podawany we wniosku będzie wiążący, a każdorazowe zmiany miejsca zamieszkania, czy do korespondencji powinny być zgłaszane w każdym urzędzie, czy instytucji, także w banku, bez zbędnej zwłoki.

To też może Cię zainteresować:
Najtańszy kredyt gotówkowy październik 2023
Najlepsze konto osobiste październik 2023
Najwyżej oprocentowana lokata październik 2023
Nowe chwilówki online październik 2023