Od września nowe prawo nieruchomościowe: będą kary dla pośredników i zarządców

Od 1 września bieżącego roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami, dzięki temu konsumenci powinni poczuć się trochę bezpieczniej. Ustawa dotyczy zatrudniania zarządców nieruchomości oraz pośredników. Nowe przepisy są efektem starań środowiska finansowego w związku z przepisami o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami i zarządzania nimi. Odkąd przepisy zostały zliberalizowane, zauważono znaczący wzrost zatrudniania osób niekompetentnych bez doświadczenia ani wiedzy odpowiedniej do pełnienia danej funkcji, co mogłoby doprowadzić do działania na szkodę konsumentów.

Jakie czekają nas zmiany?

Po 1. września bieżącego roku możliwe będzie zawieranie umów z pośrednikami nieruchomości oraz zarządcami nieruchomości drogą elektroniczną. To nowość, bo dotychczas było to możliwe jedynie w formie pisemnej. Pośrednicy otrzymają dostęp do rejestrów oraz dokumentów, do których stracili prawo wglądu podczas deregulacji tych zawodów. Poza tym dostaną narzędzia, dzięki którym będą mogli lepiej wywiązywać się z umów pośrednictwa. Chodzi między innymi o dostęp do rejestru osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, co umożliwia sprawdzenie meldunku przypisanego do danego lokalu. Takie zmiany znacznie ułatwią weryfikację prawa do lokalu, bez problemu będzie można sprawdzić, czy nie zostało naniesione na inną osobę.

Wprowadzenie nowych definicji

Wraz z wprowadzeniem nowego prawa nieruchomościowego, zostaną wprowadzone nowe definicje – „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”, „zarządzanie nieruchomościami”, „pośrednik”, „zarządca”. Od tej pory wymienione zawody będą mogły wykonywać wyłącznie osoby, które pobierają za swoją pracę wynagrodzenie i wykonują ją w sposób ciągły.

Kary za brak OC

Od września będą obowiązywały również kary za brak polisy OC, która jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich zarządców oraz pośredników. Ich wysokość jest wysoka, bo ma sięgać aż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, będzie je nakładać Inspekcja Handlowa.

To też może Cię zainteresować:
Najtańszy kredyt gotówkowy październik 2023
Najlepsze konto osobiste październik 2023
Najwyżej oprocentowana lokata październik 2023
Nowe chwilówki online październik 2023

Zostaw komentarz