Ograniczenie ryzyka kredytowego

Banki obracają pieniędzmi swoich klientów, dlatego muszą bardzo uważać na to, komu udzielają kredytów, tak aby nie było potem problemów z odzyskaniem należności. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych jest sprawdzenie zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Banki bardzo starannie prześwietlają wszystkich chętnych na kredyt, po to by zminimalizować ryzyko niewypłacalności klienta. Każdy bank może też sprawdzić, jak dana osoba wcześniej wywiązywała się ze swoich zobowiązań finansowych, ponieważ cała historia kredytów wszystkich klientów polskich banków trafia do Biura Informacji Kredytowej.

W Polsce na początku lat 90-tych wiedza banków na temat swoich klientów była dość ograniczona, co skutkowało tym, że aż jedna czwarta udzielonych kredytów była zagrożona. W okresie transformacji banki co prawda ustaliły między sobą, że będą się wymieniały informacjami na temat nierzetelnych kredytobiorców – tak powstał „Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań – ale nie wszystkie banki chciały informować konkurencyjne placówki o sytuacji własnych kredytobiorców. W końcu w 1997 roku powstało Biuro Informacji Kredytowej, będące ogólnopolską bazą danych o kredytobiorcach i ich historii kredytowej. Podstawą działania BIK-u była zasada wzajemności, która umożliwiała taki sam dostęp do informacji o kredytobiorcach wszystkim członkom systemu. BIK znacznie usprawnił pracę banków, a tym samym oczekiwanie na decyzję o przyznaniu kredytu stało się dużo krótsze. System zastosowany w BIK opracowano wzorując się na zagranicznych bankach, które w ten sposób działały już od bardzo dawna. Od początku swojej działalności BIK wygenerował już przeszło 170 milionów raportów.

W 2004 roku BIK wprowadziło ocenę punktową, czyli system oceniania ryzyka kredytowego w przypadku konkretnego klienta. Na podstawie danych zawartych w systemie program komputerowy oblicza stopień prawdopodobieństwa, z jakim dany kredytobiorca wywiąże sie z nowych zobowiązań finansowych. Dobra ocena w BIK to jeszcze większa szansa na uzyskanie kredytu na korzystnych warunkach. Do bazy danych BIK mają także wgląd sami klienci, chociaż oni mogą sprawdzić wyłącznie swoją własną historię kredytową. Osobna baza danych BIK dotyczy firm i osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Zostaw komentarz