Zmiany w kredytach hipotecznych w 2017 roku

Zmiany, jakie mają wejść w życie w roku 2017, dotyczące kredytów hipotecznych według jednych powinny przynieść poprawę relacji klientów z bankami i pośrednikami, wedle opinii innych utrudnią drogę do uzyskania kredytu hipotecznego przez wnioskujących. Efektem nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznymi będzie dostosowanie przepisów do unijnej dyrektywy MCD.

Poważna zmiana dotyczy podwyższenia wkładu własnego, niezbędnego do ubiegania się o kredyt na zakup nieruchomości. Wynosić ma on już 20% wartości mieszkania/domu. To efekt działania tzw. rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Oczywiście są sposoby na jej ominięcie, ale rekomendowane warunki są obligatoryjne w większości banków, co utrudnia dostęp konsumenta do takich produktów, jeśli nie dysponuje się znacznymi oszczędnościami.

Ustawa o kredycie hipotecznym to projekt, poddany konsultacjom społecznym, który będzie pierwszym aktem tego rzędu poświęconym wyłącznie kredytowi hipotecznemu. Jeśli zostanie on zatwierdzony w takim stanie, jak teraz z rynku powinny zostać wyeliminowane kredyty walutowe. Zapewne to wynik doświadczeń z kredytami we frankach szwajcarskich, z których jeszcze kilka lat temu Polacy chętnie korzystali, a dziś większość żałuje. Rekomendacja KNF obecnie umożliwia udzielenie takiego kredytu osobie, która osiąga dochód w danej walucie. Obecne założenia ustawy przewidują zakaz pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, jeśli od dnia zawarcia umowy upłynęło 36 miesięcy, ustala maksymalną stawkę prowizji od wcześniejszych spłat przed tym terminem oraz umożliwia zadłużonemu z tytułu kredytu klientowi samodzielną sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką w przypadku odrzucenia przez bank wniosku restrukturyzacyjnego. Banki nie będą mogły uzależniać udzielenia kredytu od skorzystania z dodatkowych produktów, tzw. cross selling, poza rachunkiem, który służyć ma spłacie rat kredytu. Klient będzie tez mógł odstąpić od umowy kredytowej w terminie 14 dni od daty zawarcia takiej umowy. Zmiany dotkną także pośredników kredytowych, za pośrednictwem których do tej pory zwykle zawierane były umowy, a bank płacił mu z tego tytułu prowizję. Lista pośredników dostępna będzie w specjalnych rejestrach, a sami pośrednicy będą musieli być zatwierdzeni przez KNF (po spełnieniu wielu warunków dotyczących nie tylko wykształcenia i przedstawieniu zaświadczeń o niekaralności – niezbędne do uzyskania zezwolenia Komisji). Zmiany dotyczyć będą tych kredytów, które zostaną udzielone po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Zmiany jak widać będą spore, ale służyć mają nie tylko fachowemu wsparciu dla klientów zainteresowanych takimi kredytami, ale i mniej restrykcyjnym uwarunkowaniom niezbędnym do przyznania kredytu. Na większe wsparcie liczyć tez będą mogły osoby, które zaprzestaną spłacać raty kredytu hipotecznego z różnych powodów. Mogą liczyć na pomoc banku i późniejsze wszczęcie postępowań egzekucyjnych z zabezpieczonej hipotecznie nieruchomości. Czas pokaże, czy zmiany będą korzystne dla klientów.

To też może Cię zainteresować:
Najtańszy kredyt gotówkowy październik 2023
Najlepsze konto osobiste październik 2023
Najwyżej oprocentowana lokata październik 2023
Nowe chwilówki online październik 2023

Zostaw komentarz