Co bierze pod uwagę bank przy ustalaniu zdolności kredytowej?

Fakt posiadania, bądź nie, zdolności kredytowej zaprząta głowę wielu osobom, noszącym się z zamiarem zaciągnięcia kredytu w banku. Często wyobrażamy sobie, że banki, mają całą masę wytycznych, nie do przejścia. Tymczasem sytuacja uległa zmianie. Coraz łatwiej jest dostać kredyt, ponieważ w czasie ogólnego załamania giełd światowych, banki starają się sprzedać jak najwięcej swoich produktów pieniężnych. Podstawowym kryterium przy określaniu zdolności kredytowej, przez banki, jest fakt czy posiadamy stałe miejsce zatrudnienia oraz przebieg historii kredytowej kredytobiorcy. Jeżeli ubiegamy się o małą kwotę, na niedługi okres zadłużenia, często okazuje się nawet, że nie musimy być zatrudnieni stale. Wystarczy zatrudnienie tymczasowe. Czasami nie musimy być nawet w ogóle zatrudnieni, wystarczy jakiekolwiek zaświadczenie o źródle dochodu, jak rentowe, czy emerytalne. Coraz częściej zdarza się, ze ustalenie zdolności kredytowej przebiega tylko poprzez branie pod uwagę jednego z tych kryteriów. Podstawowym faktem jest, że w oczach banku nasza wiarygodność uzależniona jest od kwoty zaplanowanego zaciągnięcia zobowiązania. Ustalenie zdolności kredytowej ustalane jest więc każdorazowo i indywidualnie, przez co trudno jednoznacznie określić jakieś ramy, które wskazywałyby zdolność kredytową lub jej brak, gdyż uzależniona jest ona od różnych czynników. Pocieszającym natomiast jest fakt, że wiele banków kieruje się coraz bardziej liberalną polityką w określaniu czy, potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić zadłużenie w wyznaczonym prze umowę czasie oraz w ustalonej przez nią wysokości wraz z oprocentowaniem. Zdarza się również, że pod uwagę brana jest nasz sytuacja rodzinna, wielkość gospodarstwa domowego oraz wysokość miesięcznych wydatków zaplanowanych.

Zostaw komentarz