Kiedy kredyt nie jest już konsumenckim?

Obowiązująca od 18 grudnia 2011 r. nowa ustawa o kredycie konsumenckim nadaje kredytobiorcom szereg praw i ułatwień, z których do 2011 roku nie można było korzystać. Stąd tak ważne jest usystematyzowanie wiedzy na temat tego, kiedy kredyt jest, a kiedy przestaje być konsumenckim, a więc do którego momentu ochrona nam, jako klientom banków i Skoków przysługuje.

Umową o kredyt konsumencki jest ta, której wartość nie przekracza kwoty 255 550 zł, czy też równowartość tej kwoty w obcej walucie. Za kredyt konsumencki uważa się zwłaszcza:
– umowę pożyczki
– umowę kredytu w rozumieniu prawa bankowego, w tym zabezpieczonego hipoteką
– umowę o odroczeniu klientowi spełnienia świadczenia pieniężnego (np. limit czy debet, karta kredytowa)
– umowę o kredyt odnawialny
– leasing
– fundusze na zakup papierów wartościowych
– pożyczki udzielane po niższej stopie procentowej, np. pracownicze
– specjalne kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach, np. studenckie

Kredytem konsumenckim są także chwilówki i inne pożyczki udzielane nie tylko przez określone w prawie bankowym banki, stąd Skoki czy firmy pożyczkowe zobligowane są do przestrzegania zapisów umowy o kredycie konsumenckim.

Warto nadmienić, że w ustawie uregulowane zostały kwestie dotyczące kosztów kredytowych, co ograniczyło nadużywaną przez banki regulację w tym temacie, a kredytobiorcom zapewniło pewien poziom bezpieczeństwa. Ponadto ustawa precyzuje prawa i obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy – głównie chodzi o formy rzetelnej informacji, reklamy, oceny ryzyka kredytowego oraz udzielania informacji w sprawie odstąpienia czy odmowy udzielenia kredytu. Ustaliła niezbędne elementy każdej umowy kredytowej, zwłaszcza informacji o kosztach i prawach kredytobiorcy (np. odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat). Dzięki przepisom ustawy o kredycie konsumenckim możliwe jest uregulowanie kredytu przed terminem i wiele innych kwestii.

Jak widać klienci decydujący się na zaciąganie zobowiązań są obecnie w dużo lepszym położeniu niż przed laty. Wiele praw, które nie mogą być wyłączane czy ograniczane w umowach kredytowych umożliwia zaciąganie zobowiązań bez ryzyka, że nagle coś się zmieni a kwota kredytu urośnie do niemożliwych do spłaty rozmiarów. Trzeba jednak pamiętać, że przekroczenie magicznej kwoty 255 550 tysięcy zamyka nam, jako konsumentom prawo dochodzenia ewentualnych praw wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim, gdyż wtedy przestaje on być zobowiązaniem podlegającym ochronie w ramach tejże ustawy.

To też może Cię zainteresować:
Najtańszy kredyt gotówkowy grudzień 2023
Najlepsze konto osobiste grudzień 2023
Najwyżej oprocentowana lokata grudzień 2023
Nowe chwilówki online grudzień 2023

Zostaw komentarz