Czy wielokrotne składanie wniosków o kredyt zwiększa szanse na jego uzyskanie?

Wiele osób zastanawia się, czy składanie wielu wniosków o kredyt w różnych bankach może zwiększyć ich szanse na uzyskanie finansowania. Niestety, takie działanie może przynieść odwrotny skutek. Każde złożenie wniosku kredytowego wiąże się z tzw. twardym zapytaniem do BIK (Biura Informacji Kredytowej), co obniża scoring kredytowy potencjalnego kredytobiorcy. Im więcej zapytań w krótkim czasie, tym mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania kredytu na korzystnych warunkach.

Jak banki oceniają wnioski kredytowe?

Banki, oceniając zdolność kredytową klienta, biorą pod uwagę wiele czynników, takich jak wysokość dochodów, stabilność zatrudnienia, historia kredytowa czy aktualne zobowiązania finansowe. Proces ten nazywany jest scoringiem kredytowym i ma na celu oszacowanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu klientowi. Zbyt duża liczba zapytań kredytowych w krótkim czasie może sugerować bankowi, że potencjalny kredytobiorca ma problemy finansowe lub desperacko poszukuje środków, co automatycznie obniża jego wiarygodność.

Negatywne konsekwencje wielokrotnego składania wniosków kredytowych

Składanie wielu wniosków kredytowych w krótkim czasie nie tylko zmniejsza szanse na uzyskanie finansowania, ale może również negatywnie wpłynąć na historię kredytową danej osoby. Każde twarde zapytanie do BIK pozostawia ślad w raporcie kredytowym, który jest dostępny dla wszystkich instytucji finansowych. Zbyt duża liczba zapytań może sygnalizować problemy finansowe i zniechęcać banki do udzielenia kredytu w przyszłości, nawet jeśli sytuacja finansowa klienta ulegnie poprawie.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu?

Zamiast składać wiele wniosków kredytowych, warto skupić się na poprawie swojej zdolności kredytowej. Można to osiągnąć poprzez regularne spłacanie zobowiązań w terminie, utrzymywanie stabilnego zatrudnienia oraz ograniczenie liczby aktywnych kredytów i pożyczek. Przed złożeniem wniosku warto również skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej dostępnego na stronach wielu banków, aby oszacować swoje szanse na uzyskanie finansowania. W przypadku wątpliwości, zawsze można skonsultować się z doradcą kredytowym, który pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę i zwiększy prawdopodobieństwo pozytywnej decyzji kredytowej.

KONTAKT Z EKSPERTEM

Składanie wielu wniosków kredytowych w krótkim czasie nie tylko nie zwiększa szans na uzyskanie finansowania, ale może wręcz je znacząco obniżyć. Zamiast tego, warto skupić się na budowaniu pozytywnej historii kredytowej i poprawie swojej zdolności kredytowej, co w dłuższej perspektywie zaowocuje łatwiejszym dostępem do kredytów na korzystnych warunkach.

Jacek Grudniewski
Portal Bankihipoteczne.pl

Zostaw komentarz