Czym się różni doradztwo od pośrednictwa nieruchomości?

Mimo że są sobie pokrewne, doradztwo i pośrednictwo nieruchomości znacznie się różnią… W przypadku pośrednictwa, może je wykonywać osoba fizyczna, która posiada licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aby ją uzyskać należy być niekaranym i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; posiadać albo minimum wykształcenie średnie, odbyć kurs oraz półroczną praktykę i na koniec zdać egzamin państwowy, albo wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę. Gdy ma się wykształcenie wyższe, nie trzeba zdawać egzaminu państwowego. W przypadku doradztwa licencja nie jest potrzebna i jako doradca może pracować każdy. Faktem jest jednak, że najczęściej robią to pośrednicy.

Ponadto doradztwo, jak sama nazwa wskazuje polega na udzielaniu porad z zakresu: rynku nieruchomości, prawa, finansów, inwestycji, topografii miasta, a nawet posiadać wiedzę na temat zabytków i procedury wpisywania nieruchomości do ich rejestru. Pośrednictwo ma za zadaniu w pośredniczeniu transakcjach związanych z nieruchomościami. Przede wszystkim pośrednik ma za zadanie znaleźć mieszkanie do kupienia przez klienta. Szuka on wedle parametrów podanych przez klienta odpowiedniego lokalu aż do skutku. Podobnie rzecz ma się w przypadku sprzedaży mieszkania. Wtedy pośrednik szuka właścicielowi klientów.

Zarówno doradztwo jak i pośrednictwo nieruchomości może pomóc przy załatwianiu potrzebnych formalności i dokumentów.

Zostaw komentarz