Co to jest Rekomendacja S?

Rekomendacja S ma na celu propagowanie wśród banków tak zwanych dobrych praktyk związanych z udzielaniem kredytów przeznaczonych na zakupienie nieruchomości, a także wszystkich tych, dla których główne zabezpieczenie stanowi hipoteka. Związana jest z analizą ryzyka, której banki dokonują w procesie przyznawania tego typu kredytów. Jest to zbiór pewnych wytycznych, które dotyczą między innymi zabezpieczenia kredytów, kontaktów z klientem, sposobu w jaki kredyt jest finansowany, ryzyka kursowego oraz stopy procentowej, a także limitów mającym to ryzyko w jakiś sposób ograniczać.

Narzuca ona na bank obowiązek informowania klientów o tym jakie posiadają oni prawa a także obowiązki w związku z umową kredytową. Przed podpisaniem umowy klient powinien również zostać powiadomiony o tym, jakie ewentualne zmiany pojawiające się na rynku nieruchomości mogą mieć wpływ na warunki zawarte w umowie.

Rekomendacja S stanowi także o tym, na jakiej podstawie powinna być obliczana zdolność kredytowa osoby ubiegającej się o kredyt. Mówi ona o tym, że taka analiza powinna być przeprowadzona wedle zasad przedstawionych w tak zwanej Rekomendacji T, mając przy tym na uwadze również wytyczne z Rekomendacji S. Co to właściwie oznacza?

Otóż, przede wszystkim bank musi uwzględniać wszystko co może mieć wpływ na naszą zdolność kredytową. Poza tym ustalane wewnętrznie przez bank limity powinny być na takim poziomie, aby klient miał szansę spłacić zadłużenie, nawet gdy jego sytuacja finansowa się pogorszy.

Ogólnie rzecz ujmując Rekomendacja S odnosi się w większości do procedur jakie banki ustalają wewnętrznie.

Zostaw komentarz