Gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku umów kredytowych niezgodnych z przepisami prawa?

Większość umów bankowych opracowywana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i procedury bankowe. Niemniej zdarzyć się mogą niedozwolone klauzule, które nas, jako klienta stawiają w trudnej sytuacji. W przypadku, gdy mamy podejrzenia co do zgodności umowy, warto zwrócić się o bezpłatną pomoc do jednej z instytucji zajmującej się ochroną praw konsumenta w kwestiach zawiłych i niejasnych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, czy to pożyczkowej, ubezpieczeniowej itd. należy ją dokładnie przeczytać. Rzecz jasna nie mamy na to zbyt wiele czasu, a często nie rozumiemy wielu zapisów tego typu umów. Niestety takie działania często prowadzą do poważnych konsekwencji, zwykle finansowych. Nasze tłumaczenia nie zdadzą się wówczas na nic. Niestety nawet banki wykorzystują nasz pośpiech i zdarza się zawierać w umowach kredytowych takie zapisy, które dają im nad nami – konsumentami – znaczną przewagę. Składając podpis zgadzamy się na takie działania. Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji nie należy dać za wygraną. Istnieje wiele możliwości, by jednak zapobiec problemom.

Jako pierwsze powinny w ślad za krzywdzącymi zapisami iść skargi i reklamacje do banku. W przypadku braku reakcji instytucji finansowej na nasz wniosek, albo w przypadku odmowy uznania naszej reklamacji mamy kolejną szansę – istnieje bowiem kilka instytucji zajmujących się głównie ochroną praw konsumenta. Z takiej pomocy zwykli korzystać klienci, którym kredytobiorca zawyża koszty kredytu, albo nie jest skłonny do zwrotu kosztów po przedterminowej spłacie kredytu, albo w każdy inny sposób© działa na niekorzyść konsumenta. Bezpłatna pomoc udzielana jest przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów (kontakt telefoniczny 800 889 866 czy też online na www.konsumenci.org), Centrum Porad Federacji Konsumentów (pytania i wszelka korespondencja przesyłana jest online – kontakt na porady@dlakonsumentow.pl czy też w miejskim czy powiatowym Biurze Rzecznika Konsumentów (lista dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl) . Rzecznik konsumentów działa na rzecz każdego czującego się oszukanym, także przez banki, udziela wyjaśnień i interweniuje w sprawach konsumentów. Jeśli umowa bankowa według nas zawiera klauzule niedozwolone to rzecznik wezwie bank do udzielenia wszelkich wyjaśnień, a w przypadku zaniechania odpowiedzi czy opóźnień, może nałożyć nań grzywnę.

To też może Cię zainteresować:
Najtańszy kredyt gotówkowy październik 2023
Najlepsze konto osobiste październik 2023
Najwyżej oprocentowana lokata październik 2023
Nowe chwilówki online październik 2023

Zostaw komentarz