Licytacja konsekwencją braku spłaty kredytu

Jeśli decydujemy się na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu musimy pamiętać, że regularne spłacanie rat powinno być dla nas rzeczą priorytetową. W przeciwnym razie bowiem konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne. Najbardziej odczuwalne konsekwencje mogą być dla klientów zaciągających kredyty hipoteczne, bowiem w przypadku zaprzestania regulowania spłat bank ma prawo do zbycia nieruchomości celem pokrycia kosztów egzekucyjnych oraz odzyskania swoich środków finansowych, jakie pożyczył klientowi. Dzieje się tak głównie dlatego, że w momencie podpisywania umowy kredytowej bank zabezpiecza się poprzez wpis na hipotece. Daje mu to wówczas możliwość wystawienia lokalu mieszkalnego na licytację w momencie, gdy stwierdzi, że klient zaprzestał spłacania należności. Nie dzieje się to wszystko jednak tak od razu. Najpierw wysyłane są do klienta upomnienia i ostrzeżenia, które informują go, jakie mogą być następne kroki podejmowane przez bank. Jeśli nie przynosi to rezultatów w postaci uregulowania należności bank rozpoczyna procedurę egzekucyjną. W jej wyniku nieruchomość wystawiana jest na licytację, gdzie niestety nie osiąga zbyt wysokich sum, przez co nawet jeśli po opłaceniu kosztów egzekucyjnych i spłacie kredytu pozostanie jakaś kwota, jest ona zwykle niewielka. W związku z powyższym zdecydowanie nie należy lekceważyć terminowości spłacania rat i najlepiej mieć w zanadrzu kwotę wystarczającą na chociażby jedną ratę. Będziemy mogli z niej skorzystać w trudnych finansowo momentach, dzięki czemu nie będziemy zalegać ze spłatą. Każda zalegająca rata wiąże się bowiem z odsetkami karnymi, które zazwyczaj planują się w okolicach rzędu dwudziestu pięciu procent w skali roku. W związku z tym koszty odsetkowe wzrastają jeszcze bardziej.

Zostaw komentarz