Zdolność kredytowa odzwierciedleniem stanu naszego konta

Ubiegając się o kredyt w banku doradca bada naszą zdolność. Na czym dokładnie polega taka weryfikacja i czym jest wcześniej wspomniana zdolność kredytowa. Otóż z definicji jest to maksymalna kwota, którą można uzyskać na dany okres przy danych warunkach kredytu. Pytanie, w jaki sposób bank jest w stanie to zweryfikować, czy stosuje się do tego jakieś określone wzory matematyczne? Podstawowym czynnikiem, który definiuje maksymalną kwotę zobowiązania kredytowego, które klient może zaciągnąć jest osiągany przez niego dochód. Od tego dochodu odjąć należy zobowiązania ratalne, które dana osoba posiada, a jeżeli jest to kredyt konsolidacyjny to te, które pozostaną po uruchomieniu kredytu. Następnie odejmuje się zobowiązania z tytułu kredytów odnawialnych oraz kart kredytowych. Ze względu fakt, że limity te zazwyczaj przekraczają kwotę miesięcznego dochodu banki biorą pod uwagę określony procent od danego zobowiązania, którego wysokość bank określa w swoich wewnętrznych przepisach. Ostatnim czynnikiem, który należy uwzględnić przy ocenie zdolności kredytowej są stałe koszty, które dana osoba ponosi z tytułu opłat czynszowych, abonamentowych oraz z tytułu konsumpcji. Kwotę tą określa sam klient, którą banki weryfikują poprzez porównanie jej z minimalnymi kwotami, które banki określają we własnych uregulowaniach. Kwota, która pozostanie może być przeznaczona na obsługę nowego zobowiązania kredytowanego, i do takiej kwoty miesięcznej raty bank może udzielić kredytu. Oczywiście istotny jest również okres kredytowania, bowiem in dłuższy okres tym kwota miesięcznej raty jest niższa, czyli automatycznie zdolność kredytowa wyższa. Takie rozwiązanie banki proponują klientom, którzy chcą uzyskać daną kwotę kredytu na dany okres, podczas gdy nie posiadają zdolności kredytowej przy danych parametrach.

Zostaw komentarz