Czy łatwo dostać kredyt na rozbudowę domu?

Kredyt na rozbudowę domu jest traktowany jak każdy kredyt budowlany i podlega takim samym zasadom pod względem konstruowania umowy kredytowej, jak inne tego typu kredyty. W związku z tym, jego przeznaczenie nie wpływa w żaden sposób na sposób, w jaki banki określają naszą zdolność kredytową. Jedyną różnicą jest kwota takiego kredytu. Zazwyczaj będzie on niższy od kredytu na budowę nieistniejącej jeszcze nieruchomości, przez co może nam być nieznacznie łatwiej go uzyskać. Naturalną koleją rzeczy, przy tego rodzaju zadłużeniu będzie krótszy okres spłaty. Co ciekawe, również w przypadku kredytu na rozbudowę domu, bank może zaproponować nam obciążenie naszej nieruchomości hipoteką w formie zabezpieczenia kredytowego. Często zdarza się, że tego rodzaju kredyty nie są już kredytami w sensie stricte, ale pożyczkami pieniężnymi, jeżeli ich kwota nie jest wysoka i wówczas zabezpieczenie hipoteczne nie jest konieczne. Na pewno, jeżeli planujemy rozbudowę naszego domu, warto dokładnie to działanie rozplanować i oszacować jego koszty. Wówczas będziemy mogli podjąć decyzję, czy wystarczy nam zaciągnięcie niewielkiej pożyczki, którą łatwiej będzie nam dostać, niż kredyt, mimo iż będzie ona zapewne nieco wyżej oprocentowana od kredytu budowlanego. Rozwiązań jest wiele w takich wypadkach a to, czy łatwo uzyskamy kredyt na rozbudowę domu uzależnione jest od standardowych czynników konstrukcyjnych takiego kredytu, takich jak jego wysokość i nasza wypłacalność. Często okazuje się, że myślimy pojęcia pożyczki i kredytu, co w tym przypadku ma spore znaczenie, ponieważ prace związane z rozbudową domu rzadką są tak „zamaszyste” by wymagały zaciągania kredytu, szczególnie hipotecznego. W większości przypadków, pożyczka jest wystarczającym, szybszym i prostszym rozwiązaniem.

Zostaw komentarz